در این بخش لیست برندگان قرعه کشی ماهانه ستاره ها قرار داده خواهد شد.

در قرعه کشی ماهانه ,هرچه ستاره بیشتری داشته باشید, شانس بیشتری برای برنده شدن خواهید داشت.

هر ۵ ستاره = ۱ شانس در قرعه کشی