کاربر بی نام حلیمه

سلام

۱۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۹
 
 
 

کاربر بی نام حلیمهتقدیم به شماها

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۵
 
 
 

کاربر بی نام حلیمهای کاش کسی که باهش درد کنم

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۴
 
 
 

کاربر بی نام حلیمهقلبم پرازدرد

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۱
 
 
 

کاربر بی نام حلیمهخداچراکسی به کمک نمی کیند

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۰
 
 
 

کاربر بی نام حلیمهبخدامن دختری نیستم که مردم تیغ بزنم

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹
 
 
 

کاربر بی نام حلیمهاون شمارهی که نوشتم اشتباه این شمارهم ۰۹۳۸۰۱۲۱۵۹۴

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۵
 
 
 

کاربر بی نام حلیمهسلام من حلیمه ذعاب یتیم نیاز به کمک مالی دارم اتفاقی برایم پیش آمد اگرمیشود بهم کمک کنیداین شمارهی کارتم ۶۱۰۴۳۳۷۷۹۱۲۱۱۱۶۳۳این هم شمارهی تلفنم ۰۹۳۸۰۱۲۱۵۰۴

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۰
 
 
 

کاربر بی نام حلیمههمیشه عشق پاپیز هستم

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۸
 
 
 
ارسال گزارش تخلف