آترا#:
خیلی این دعا رو دوست دارم :
خدایا!
هنگامی که ثروتم دادی،خوشبختی ام را نگیر.
هنگامی که توانایی ام دادی، عقلم را نگیر.
هنگامی که مقامم دادی، تواضعم را نگیر.
هنگامی که تواضعم دادی عزتم را نگیر.
هنگا...
(ادامه)

۱۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۲
 
 
 

آترا#
آرزو میکنم
بتونی چیزی که احساس میکردم رو
تجربی کنی .
اون موقع شاید بفهی

۱۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۱
 
 
 

آترا۱۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۷
 
 
 

آترا#
قوی کسی است که,
نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند،
و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند!!
هر گاه زندگی را جهنم دیدی, 
سعی کن پخته از آن بیرون آیی...
سوختن را همه بلدند!!
زندگی هیچ نمیگوید, نشانت میدهد!!
با...
(ادامه)

۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۱۷
 
 
 

آترابه یكدیگر دروغ نگویید ...

آدم است، باور می‌كند ...
دل می‌بندد ...

۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۳
 
 
 
ارسال گزارش تخلف