saeed bagheri

آنان که به زین اسب خود می نازند ، در وقت مسابقه چرا می بازند ؟
دنیا که شبیه کوچه بن بسته ، با نعل شکسته به کجا می تازند ؟

۰۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۱
 
 
 

saeed bagheri

انسانهای ضعیف انتقام میگیرند
انسانهای قوی می بخشند
انسانهای باهوش نادیده می گیرند.

۰۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۴۸
 
 
 

saeed bagheri

از باغ می برند چراغانیت کنند


تا کاج جشن های زمستانیت کنندپوشانده اند صبح تو را ابرهای تار


تنها به این بهانه که بارانی ات کنندیوسف به این رها شدن ازچاه دل مبند


این بار می برند که...
(ادامه)

۰۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۷
 
 
 

saeed bagheri

تا ذره ای ز درد خــودم را نشـــان دهم
بگــــذار در جــدا شدن از یار جان دهم

همچـــون نســـیم می گذرد تـا به رفتنش
چون بوته زار دســـت برایش تـــکان دهم

دل بُرده از من آنکه ز من دل بریده است
دیــگر...
(ادامه)

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۱۹
 
 
 

saeed bagheri۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۳
 
 
 

saeed bagheri۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۷
 
 
 

saeed bagheri

ﮐﺒﺮﯾﺎﯼ ﺗﻮﺑﻪ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎنی ﺑﺲ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ
ﺗﺮﺱ جای ﻋﺸﻖ ﺟﻮﻻﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﮏ ﺟﺎی ﯾﻘﯿن
ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭﯼ ﮐﻦ ﺍﯼ ﺯﺍﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎنی ﺑﺲ ﺍﺳﺖ
ﺧﻠﻖ ﺩﻟﺴﻨﮓﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺑﺮﻡ
ﺑﺸﮑﻨﯿﺪﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﭘﻨﻬ...
(ادامه)

۲۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۴
 
 
 

saeed bagheri

خدایا خوب می بینی در این دنیای نامردی

دلی مظلوم می میرد به زیر ِ پا ی نامردی

صدای درد همسایه و چشمی بی خبردر خواب

تن کودک چه می لرزد!شب از سرمای نامردی

ببین دستان مردی راپراز تشویش نانی سرد...

و...
(ادامه)

۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۶
 
 
 

saeed bagheri۱۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۳
 
 
 

saeed bagheriشدم گمراه و سرگردان،
میان این همه ادیان
میان این تعصب ها،
میان جنگ مذهب ها!
یکی افکار زرتشتی،
یکی افکار بودایی
یکی پیغمبرش مانی،
یکی دینش مسلمانی
یکی در فکر تورات است،
یکی هم هست نصرانی!
هزاران د...
(ادامه)

۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۴۴
 
 
 
 
ارسال گزارش تخلف