سایان

۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۳۹
 
 
 

سایان

نرگس کلباسی یکی از بزرگترین آدمهای خوب دنیاس. با وجود تمام سختیها و مشکلات به هدفش رسیده .واقعا درود بهش

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۲۶
 
 
 

سایان

گر مسلمان
گر مسیحی
گر یهود
آدمی باشید ، مذهب، هر چه بود .....

۱۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۴۰
 
 
 

سایان

زن در زبان کوردی به زیباترین نحو ممکن معنا شده ..نه خانم است نه ضعیفه نه زنیکه نه زن و نه. ......او را آفرت مینامند به معنی آفریننده

۱۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۳۲
 
 
 
ارسال گزارش تخلف