هتل سرای عامری ها ...کاشان

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۳۸
 
 
 غلام ننمم

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۳۲
 
 
 انسانم آرزوست

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۲۹
 
 
 وقتی شور خوشگلی رو در میاری

۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۸
 
 
 شور خوشگلی رو دراوره

۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۶
 
 
 

۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۳۹
 
 
 

نرگس کلباسی یکی از بزرگترین آدمهای خوب دنیاس. با وجود تمام سختیها و مشکلات به هدفش رسیده .واقعا درود بهش

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۲۶
 
 
 

گر مسلمان
گر مسیحی
گر یهود
آدمی باشید ، مذهب، هر چه بود .....

۱۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۴۰
 
 
 

زن در زبان کوردی به زیباترین نحو ممکن معنا شده ..نه خانم است نه ضعیفه نه زنیکه نه زن و نه. ......او را آفرت مینامند به معنی آفریننده

۱۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۳۲
 
 
 
ارسال گزارش تخلف