وحیدآدمها را وزن کن
و یادت باشد
برخی چه وزنشان کم باشد یا زیاد
پوچ و خالی اند
از شعور و درک
و بعضی مثل خودت
سنگین از معرفت وغیرت

۲۶ دي ۱۳۹۵ ساعت ۰:۰۴
 
 
 

وحیدکشتی نساز ای نوح طوفان نخواهد آمد
بر شوره زار دلها باران نخواهد آمد

شاید به شعر تلخم خرده بگیری اما.
جایی که سفره خالیست،ایمان نخواهد آمد.

۲۱ دي ۱۳۹۵ ساعت ۳:۰۱
 
 
 

وحید[جهان پهلوان تختی.]
(نماد خوبیها.)

۱۷ دي ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۱
 
 
 

وحید۱۷ دي ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۵۶
 
 
 

وحیدهنگامی که در زندگی اوج میگیری
دوستانت می فهمند
تو چه کسی بودی
اما هنگامی که تو زندگی
زمین میخوری.
آنوقت تو می فهمی،
که دوستانت چه کسانی بودند!

۱۷ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
 
 
 

وحید۱۷ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۵
 
 
 
ارسال گزارش تخلف