علیما همه درپی کسب عاقبت بخیری و روسفیدی در پیشگاه عدل الهی هستیم که آن بستگی به نیت خیر و بدست آوردن رضای الهی دارد.به نظر این بنده حقیر نمونه بارز و ملموس این توفیق الهی یعنی عاقبت به خیری در مخصوصا در...
(ادامه)

۲۱ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۰
 
 
 

علیزندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکان که
همیشه ترس از ترکیدن آن
لذت داشتن آن را ازبین می برد...

۱۹ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۰
 
 
 

علیخیلی دوست دارم موهای آشفته دردست بادرا...

۱۷ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۹
 
 
 
ارسال گزارش تخلف