ب.ز.د

۳-هیچ وقت پشت سر دوستمان حرف نزنیم و غیبت نکنیم.

۰۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۷
 
 
 

ب.ز.د

۲-هیچ وقت با حرف هامون بقیه رو ناراحت نکنیم.

۰۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۶
 
 
 

ب.ز.د

1-فرهنگ یعنی
تو مهمونی همش سرت تو گوشی نباشه.

۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۲
 
 
 

ب.ز.د

سلام و عرض ادب من در چند پست میخوام فرهنگ صحیح و درست رو یادآوری کنم امیدوارم کسی رو ناراحت و عصبانی نکنم.

۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۰
 
 
 

ب.ز.د

سلام

۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰:۵۷
 
 
 
ارسال گزارش تخلف