روزبه نعمت الهیبيش از ٢٤ ساعت گذشته، هنوز تعدادی از پاره های تن این خاک زیر آوارن و تجهیزات برای سریع تر انجام شدن عملیات امدادی کافی نبوده، بیشترین خبری که به دستمون رسیده، ازدحام بی مورد جمعیت و حضور هم وطنان سلفی...
(ادامه)

۰۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۶
 
 
 

روزبه نعمت الهی۲۸ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۶
 
 
 

روزبه نعمت الهی۲۰ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۳
 
 
 

روزبه نعمت الهیلبخندو بگير از من يا بغض منو تن كن
تو عاشقمي يا نه تكليفتو روشن كن
كبريت بكش شايد روشن بشه تنهاييم ...

۱۴ دي ۱۳۹۵ ساعت ۹:۵۸
 
 
 

روزبه نعمت الهی(مائيم كه بي هيچ سرانجام خوشيم)
مائیم که از بادهٔ بی‌جام خوشیم
‎هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
‎گویند سرانجام ندارید شما
‎مائیم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم

۰۹ دي ۱۳۹۵ ساعت ۹:۳۹
 
 
 

روزبه نعمت الهی۰۱ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۲
 
 
 

روزبه نعمت الهیامشب دركنار شما با خندوانه ...

۳۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۶
 
 
 

روزبه نعمت الهیانكه بي باده كند جان مرا مست كجاست

۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۷
 
 
 

روزبه نعمت الهیهر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو
هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو
در میکده و دیر که جانانه تویی تو
مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو
مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه

۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۶
 
 
 

روزبه نعمت الهیهرگاه خدا بنده اي را دوست بدارد
او را به آرامش و بردباري
زينت مي بخشد
از خدا براي تك تكتون آرامش و بردباري طلب مي كنم

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۸
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف