روزبه نعمت الهیرفیقان دوستان ده ها گروهند
که هر یک در مسیر امتحانند
گروهی صورتک بر چهره دارند
به ظاهر دوست اما دشمنانند
گروهی وقت حاجت خاکبوسند
ولی هنگام خدمت ها نهانند
گروهی خیر و شر در فعلشان نیست
نه زحمت بخش...
(ادامه)

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۳
 
 
 

روزبه نعمت الهیمن کوشش میکنم خدای را
از طریق خدمت به مردم ببینم،
چون میدانم خدا، نه در بهشت است
ونه در جهنم...
بلکه درون همه ی انسان هاست.

۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۲
 
 
 

روزبه نعمت الهی۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۱
 
 
 

روزبه نعمت الهیاز جسم گریزان شدم
از روح به پرهیز
سوگند ندانم ،نه از اینم ،نه از آنم

۰۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۹:۳۴
 
 
 

روزبه نعمت الهی۰۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۵
 
 
 

روزبه نعمت الهیهر چیزی که در جستن آنی آنی

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۳
 
 
 

روزبه نعمت الهیيكی خنده هاشو بخشيد، يكی بوسه هاشو بخشيد
يكى گفت خدا بزرگه، يكی هم صداشو بخشيد

کانون سندروم داون ایران، مرکزی برای کمک به خانواده های این بچه ها در امر آموزش و تأمین هزینه های درمانشونه. این مرکز دول...
(ادامه)

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۷
 
 
 

روزبه نعمت الهیخودت باش
كسي هم كه خوشش نيامد نيامد
دنيا كارخانه مجسمه سازي نيست

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۲
 
 
 

روزبه نعمت الهیامشب به قصه ی دل من گوش می کنی
فردا مرا چو قصه فراموش می کنی

این در همیشه در صدف روزگار نیست
می گویمت ولی توکجا گوش می کنی
خ

۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۸
 
 
 

روزبه نعمت الهیهر چند صد بيابان،
وحشی‌تر از غزاليم
ما را به گوشه ی چشم،
تسخير می‌توان كرد...

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۶
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف