روزبه نعمت الهی۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۱
 
 
 

روزبه نعمت الهیخانوم رهنما مهمان من در دانژه بودن

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۰
 
 
 

روزبه نعمت الهیبشر گرچه ز اری به حیوان بر است
ولی سگ ز نامردان بهتر است
وفایی که ایزد به سگ داده است
چه کس دیده در ادمی زاده است؟؟؟

۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۷
 
 
 

روزبه نعمت الهی‎ساقیا در ساغر هستی شراب ناب نیست
‎و آنچه در جام شفق بینی بجز خوناب نیست
‎زندگی خوشتر بود در پرده ی وهم و خیال
‎صبح روشن را صفای سایه ی مهتاب نیست

۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۵
 
 
 

روزبه نعمت الهی۲۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۵
 
 
 

روزبه نعمت الهی.
سوگواران تو امروز خموشند همه
که دهان های وقاحت به خروشند همه
گر خموشانه به سوگ تو نشستند رواست
زان که وحشت زده ی حشر وحوشند همه
آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی
روزها شحنه و شب،باده فروشند همه...
(ادامه)

۱۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۵
 
 
 

روزبه نعمت الهیآتشی ظاهر شد و پیدا و پنهانم بسوخت
شمع عشقش در گرفت و رشتهٔ جانم بسوخت

عشق جانان آتش است و جان من پروانه ای
منتش بر جان من کز عشق او جانم بسوخت

۰۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۸
 
 
 

روزبه نعمت الهیبس كه بد ميگذرد زندگی اهل جهان
مردم از عمر چو سالی گذرد عيد كنند...

۰۷ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۱
 
 
 

روزبه نعمت الهیرفیقان دوستان ده ها گروهند
که هر یک در مسیر امتحانند
گروهی صورتک بر چهره دارند
به ظاهر دوست اما دشمنانند
گروهی وقت حاجت خاکبوسند
ولی هنگام خدمت ها نهانند
گروهی خیر و شر در فعلشان نیست
نه زحمت بخش...
(ادامه)

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۳
 
 
 

روزبه نعمت الهیمن کوشش میکنم خدای را
از طریق خدمت به مردم ببینم،
چون میدانم خدا، نه در بهشت است
ونه در جهنم...
بلکه درون همه ی انسان هاست.

۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۲
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف