روزبه نعمت الهیاز جسم گریزان شدم
از روح به پرهیز
سوگند ندانم ،نه از اینم ،نه از آنم

۰۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۹:۳۴
 
 
 

روزبه نعمت الهی۰۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۵
 
 
 

روزبه نعمت الهیهر چیزی که در جستن آنی آنی

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۳
 
 
 

روزبه نعمت الهیيكی خنده هاشو بخشيد، يكی بوسه هاشو بخشيد
يكى گفت خدا بزرگه، يكی هم صداشو بخشيد

کانون سندروم داون ایران، مرکزی برای کمک به خانواده های این بچه ها در امر آموزش و تأمین هزینه های درمانشونه. این مرکز دول...
(ادامه)

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۷
 
 
 

روزبه نعمت الهیخودت باش
كسي هم كه خوشش نيامد نيامد
دنيا كارخانه مجسمه سازي نيست

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۲
 
 
 

روزبه نعمت الهیامشب به قصه ی دل من گوش می کنی
فردا مرا چو قصه فراموش می کنی

این در همیشه در صدف روزگار نیست
می گویمت ولی توکجا گوش می کنی
خ

۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۸
 
 
 

روزبه نعمت الهیهر چند صد بيابان،
وحشی‌تر از غزاليم
ما را به گوشه ی چشم،
تسخير می‌توان كرد...

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۶
 
 
 

روزبه نعمت الهیبيش از ٢٤ ساعت گذشته، هنوز تعدادی از پاره های تن این خاک زیر آوارن و تجهیزات برای سریع تر انجام شدن عملیات امدادی کافی نبوده، بیشترین خبری که به دستمون رسیده، ازدحام بی مورد جمعیت و حضور هم وطنان سلفی...
(ادامه)

۰۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۶
 
 
 

روزبه نعمت الهی۲۸ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۶
 
 
 

روزبه نعمت الهی۲۰ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۳
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف