علی زند وکیلیحـالا مـن مـوندم و يـه كـُنـج خـلـوت
كـه از سـقـفـش غــريـبـی چـكـه كـرده

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
 
 
 

علی زند وکیلیخُــدا را ســجـــده مـی كـنم روز و شـب
بــراى حـضـور و وجــود و بودنـت بهترينِ عــالَـم

۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۳
 
 
 

علی زند وکیلیبـيــا بـبــيـن چــه كــرده اى
بــا دل ديــوانـه مـــن

۲۳ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۷
 
 
 

علی زند وکیلیبــه نــام پــِدَر
چـه خـوب آمـوختی به ما درسِ
مردانگی،زندگی،مردُم دوستی
خانواده دوستی،مهر و محبت را
هميشه هستی و خواهی ماند
فراموش نميكنم كه به من آموختی
فرزند هنر باش نه فرزند پدر
فرزند هنر زنده كند...
(ادامه)

۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۷
 
 
 

علی زند وکیلیتـَنـگ غــروب آن دَم
وقــتى كـه مى رفـتــم
تـو گـريــه مــى كــردى
آهــســـته آهــســته

۱۷ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۹
 
 
 

علی زند وکیلیبـهـتريـن واژهـاى زنــدگــی
مـــادر بـزرگ و مـــادرم

۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۷
 
 
 

علی زند وکیلیسالى سر شار از عشق و سلامتى و مهربانى

۰۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۸
 
 
 

علی زند وکیلی۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۳
 
 
 

علی زند وکیلی۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۹
 
 
 

علی زند وکیلی۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۴
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف