علی زند وکیلی۲۸ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۳
 
 
 

علی زند وکیلی۲۰ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۳
 
 
 

علی زند وکیلی۱۴ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۲
 
 
 

علی زند وکیلیبـهـار جـان مـَـن سَــر آمــد،نـمـى آيـى!؟
خــزان بـه رنــگ غَـــم در آمَـد،نـمـى آيـى!؟؟
٨ سـال گـذشـت و هـنـوزم چـشـم به راهـتم

۰۴ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۳
 
 
 

علی زند وکیلیسينا و سحاب عزيزم
دو قلو هاى افسانه اى گروه زند
زادروزتان شادباش
آرزوى بهترين اتفاقهاى روزگار براى شما برادران مهربانم

۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۸
 
 
 

علی زند وکیلیخـواهر جــان
شـيـريـن تـر از جـــان

۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۸
 
 
 

علی زند وکیلی۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۶
 
 
 

علی زند وکیلی۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۷
 
 
 

علی زند وکیلیمَــرد را دردى اگــر بـاشَـد خــوش اســت
درد بى دردى عــلاجـش آتــش اســت

۰۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۳
 
 
 

علی زند وکیلی۰۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۵
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف