علی زند وکیلیچــو پـيـراهــن شــوم آســوده خــاطــر
گــرش هـمــچـون قــبـا گــيـرم در آغــوش

۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۳
 
 
 

علی زند وکیلی۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۷
 
 
 

علی زند وکیلیچــو مرغ شـب خـواندى و رفـتی
دلــم را لرزانـدى و رفــتــی

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۶
 
 
 

علی زند وکیلیخود را نه
تاريخ خود را پُرس و جـو كُن
بر خاك پاكت
ذات خود را
آبــرو كُـن

۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۰
 
 
 

علی زند وکیلیبه مهر و عشق و استقبال بى نظير شما
هم شهريان نازنينم ١٥ ارديبهشت ماه
اجرايمان با گروه زند در شهر راز
شــيـــراز تمديد شد
هزاران سپاس ازمهر شما بزرگوارن نازنين

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۲
 
 
 

علی زند وکیلیفَـــريـــاد در بـــٰــاد
غـــوغــــا سـَــر داد

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۲
 
 
 

علی زند وکیلیكُــجـــا دانــنــد حــــال مـــا؟؟؟

۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۴
 
 
 

علی زند وکیلیحـالا مـن مـوندم و يـه كـُنـج خـلـوت
كـه از سـقـفـش غــريـبـی چـكـه كـرده

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۲
 
 
 

علی زند وکیلیخُــدا را ســجـــده مـی كـنم روز و شـب
بــراى حـضـور و وجــود و بودنـت بهترينِ عــالَـم

۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۳
 
 
 

علی زند وکیلیبـيــا بـبــيـن چــه كــرده اى
بــا دل ديــوانـه مـــن

۲۳ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۷
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف