razaghipoormona۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲:۳۴
 
 
 

razaghipoormona

به هر قیمتی
پادشاه باش
حتی اگر قلمروت
به اندازه عرض شانه هایت باشد

۲۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۹
 
 
 

razaghipoormona

فکـر میکنیـم بدتـرین درد
از دسـت دادن ِکسـیه که دوستـش داریم..
امـا حقیقـت اینه که :

از دست دادن ِخــودمـون ،
و از یــاد بردن ِاینکه کـی هستیـم و چقدر ارزش داریم ..

گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک ت...
(ادامه)

۲۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۶
 
 
 

razaghipoormona

ميدوني اصالت چيه !!

اصالت يعني دلت نمياد خيانت کني، دلت نمياد دل بشکني، دلت نمياد دورو باشي، دلت نمياد آدما رو بازي بدي
بهش ميگن "چهارچوب"
چهارچوبي که خودت براي خودت تعريف ميکني ،
کسي که چهارچوب داره...
(ادامه)

۲۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۴
 
 
 
ارسال گزارش تخلف