مرتضیروزی, روزگاری کاراته

۰۳ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰:۵۲
 
 
 

مرتضیدر کنار دوست عزیزم - از قهرمانان سابق تیم ملی کاراته سعید ابراهیمی قانع.

۰۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۹
 
 
 

مرتضیمن و دوستان عزیزم......

۰۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۵
 
 
 
ارسال گزارش تخلف