عبدالرضا اکبریشوک ناگهانی .... نه میتوانم تسلیت بگویم نه میتوانم باور کنم ... منکه از پژمردن یک گل ، از فغان یک قناری در قفس ، اشک در چشمان و بغضم در گلوست ، مرگ او را از کجا باور کنم ؟

۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۳
 
 
 

عبدالرضا اکبریهمراه با علی دهکردی عزیز

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۸
 
 
 

عبدالرضا اکبری۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۰
 
 
 

عبدالرضا اکبری۰۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۰
 
 
 

عبدالرضا اکبری۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۱
 
 
 

عبدالرضا اکبریهر گز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق..
ثبت است بر جریده عالم دوام ما....

۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۷
 
 
 

عبدالرضا اکبرینمایی از سریال شکوه یک زندگی

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۳
 
 
 

عبدالرضا اکبریناگهان چقدر زود دير مي شود....
کاظمِ عزیز تو مي روي و صحنه يکتاي هنرمندي تو، پيوسته به جای خواهد ماند
روحت شاد
تسلیت به خانواده محترم افرندنیا و خانواده بزرگ سینما

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۷
 
 
 

عبدالرضا اکبری۰۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۹
 
 
 

عبدالرضا اکبری۳۰ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۴
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف