حمید گودرزی۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۰
 
 
 

حمید گودرزیWith max thanks for cutting my hair

۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۵
 
 
 

حمید گودرزیباغ سفارت ايتاليا

۰۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۰
 
 
 

حمید گودرزی۰۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۹:۵۵
 
 
 

حمید گودرزی۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۳
 
 
 

حمید گودرزیمنو رضاي عزيز

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۰
 
 
 

حمید گودرزیبا دوست خوبم علي خطيبي

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۳
 
 
 

حمید گودرزیبا شهروز دوست ومربي خوبم باشگاه اريو

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۲
 
 
 

حمید گودرزیبا اميد و دنيله بياجي وكيل باشگاه اينتر ميلان

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۱
 
 
 

حمید گودرزیبا اميد دوست خوبم

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۸
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف