حمید گودرزی۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۹
 
 
 

حمید گودرزیرستوران عمو سهراب

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۶
 
 
 

حمید گودرزی۳۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۷
 
 
 

حمید گودرزیازقديما

۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۹:۵۶
 
 
 

حمید گودرزیاز رسوايي هاي زندگي شخصي در عرصه مجازي، اتهام سرقت ترجمه هاي ديگران، ترانه سرايي براي مطرب هاي مرتد آن سوي آب تا كل كل با روزنامه كيهان و همزمان حقوق گرفتن از سازمان اوج (وابسته به سپاه پاسداران) و تر...
(ادامه)

۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۹
 
 
 

حمید گودرزی۲۳ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۵
 
 
 

حمید گودرزیدر اوج اسمانها

۲۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹
 
 
 

حمید گودرزینقاشي رنگ روغن با تشكر از خانم شيدا مهاديان

۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۳
 
 
 

حمید گودرزی۱۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۹:۵۱
 
 
 

حمید گودرزیمادر تنها كسي كه حرفاش حرفه تنها كسي كه ميشه بهش اعتماد كرد مادرم مرسي كه هستي

۰۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۴
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف