مهسا

اینجا چه قدر خلوت شده
بچه ها کجاایییین.:-(
بچه ها اینستا فالوم کنید
Mahsa74gh

۰۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۳
 
 
 

مهسا



‍ ..
کاش سهراب اینگونه میگفت:

آب را گل نكنید ...
شاید از دور علمدار حسین (ع)
مشك طفلان بر دوش،
زخم و خون بر اندام ،
می رسد تا كه از این آب روان،
پر كند مشك تهی ،
ببرد جرعه آبی برساند به حرم ،
تا علی...
(ادامه)

۲۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۵:۱۱
 
 
 

مهسا



۲۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۱۹
 
 
 

مهسا



۲۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۱۸
 
 
 

مهسا



۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۹
 
 
 

مهسا



۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۹
 
 
 

مهسا

Eliii:
به یک دختراحترام بگذارید ، چون :
میتوانید معصومیتش را در شکل یک دختر حس کنید
میتوانید علاقه اش را در شکل یک خواهر حس کنید
میتوانید گرمایش را در شکل یک دوست حس کنید
میتوانید اشتیاقش را در شکل یک...
(ادامه)

۱۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰:۱۲
 
 
 

مهسا



۰۴ تير ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۶
 
 
 

مهسا



۰۴ تير ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۵
 
 
 

مهسا



۰۲ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۱
 
 
 
 
ارسال گزارش تخلف