لیلا اوتادیباديدن اين عكس يادمدرسه افتادم وناظمها ومعلمها ومديرا ومابچه هاى بيچاره كه ازشون ميترسيديم ويواشكی شيطنتهاى كوچولو ميكرديم وفكر می كرديم خيلي كاربزرگی انجام داديم درطول دوران تحصيل يكبار ازدبيرستان...
(ادامه)

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۶
 
 
 

لیلا اوتادیتسليت و التماس دعا

۲۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۸
 
 
 

لیلا اوتادیبهترين چيزهاى زندگی رایگان هستند:
خانواده، دوستان،لبخندزدن، درآغوش كشيدن، بوسيدن، خواب،عشق، خوشحالی و خاطرات خوب

۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۰
 
 
 

لیلا اوتادیتنها زمانی صبور خواهی شد كه صبررا نشانه قدرت بدانی نه ضعف

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۶
 
 
 

لیلا اوتادیهانيه جان تبريك می گم براى افتتاح مجموعه لاجورد

۰۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۱
 
 
 

لیلا اوتادیانتشار پوستر فیلم سینمایی «مالیخولیا»

۰۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۹
 
 
 

لیلا اوتادیدنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
دانی که پس از عمر چه ماند باقی
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۶
 
 
 

لیلا اوتادیزندگی مثل يک كامواست
از دستت كه در برود، می شود
كلاف سر در گم،گره می خورد، میپيچد به هم، گره گره می شود
بعد بايد صبورى كنی، گره را به وقتش با حوصله وا كنی
زياد كه كلنجار بروى، گره بزرگتر می شود، کورتر...
(ادامه)

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۵
 
 
 

لیلا اوتادیاکران فیلم آشوب

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۱
 
 
 

لیلا اوتادیفيلم آشوب رااز چهارشنبه ٢٠ارديبهشت درسينماها ميتوانيد تماشا كنيد،يك نقداجتماعی بينظيرومفرح،حتماببينيدولذت ببريد

۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۴
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف