زهرا

حرف که می زنی
من از هراس طوفان
زل می زنم به میز
به زیر سیگاری
به خودکاری
تا باد مرا نبرد به آسمان.
لبخند که می زنی
من
- عین هالوها-
زل می زنم به دست هات
به ساعت مچی طلایی ات
به آستین پیراهنت
تا فرو نر...
(ادامه)

۳۱ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰:۰۵
 
 
 

زهرا

آدم‌هایی‌ را که زیاد دوستت دارند،
بیشتر دوست داشته باش،
و آنهایی را که زود تَرکت می کنند،
زودتر فــراموش کن!
زندگی همین است.
تعادل میانِ عشق و نفرت،
تعادل میانِ بودن ها و نبودن ها،
تعادل میانِ آمدن ها...
(ادامه)

۳۰ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰:۱۵
 
 
 

زهرا

آدمها....
گاهی در زندگی ات می مانند!
گاهی در خاطره ات!

آن ها که در زندگی ات می مانند؛
همسفر می شوند....

آن ها که در خاطرت می مانند:
کوله پشتیٍِ تمامٍ تجربیاتت برای سفر....

گاهی تلخ
گاهی شیرین
گاهی...
(ادامه)

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۹
 
 
 

زهرا

حسین پناهی

بیرون بودن زلف زنان ایل جزیی از پوشش زیبایشان است.
و.هیچ مرد اصیل قشقایی وبختیاری به زلف زنان ایل توجهی نمیکند.
همانگونه که مردان شالیکار به ساق برهنه زنان شالیکار بی اعتنا اند.
گرگ اگر هو...
(ادامه)

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰:۵۵
 
 
 

زهرا

مردی به سرعت و چهار نعل با اسبش می تاخت.
اینطور به نظر می رسید ، که به جای بسیار مهمی می رفت
مردی کنار جاده ایستاده بودفریاد زد: کجا میروی؟!
مرد اسب سوار جواب داد: نمی دانم از اسبم بپرس
این داستان زند...
(ادامه)

۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰:۲۸
 
 
 

زهرا

بعضی حرفا رو نمیشه گفت !

باید خورد ...

ولی بعضی حرفا رو نه می شه گفت ؛

نه میشه خورد ....

می مونه سر دل ،

... میشه دل تنگ !

میشه بغض ،

میشه سکوت ...

میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چته... !!!

۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰:۲۶
 
 
 

زهرا۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰:۴۴
 
 
 

زهرا

درد یعنی تو نباشی بغلم ناز کنی ... رادیو لحظه ای آواز بنان پخش کند ...
ای الهه ی ناز....با دل من بساز..

۲۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۵۰
 
 
 

زهرا۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۱۶
 
 
 

زهرا

‌ گم شدن در کوچه های بی کسی ...حقم نبود
وای این دلشوره ها ...دلواپسی... حقم نبود

گفته بودم......دوستت دارم......نکردی باورم
بارها تفتیش کردن.............وارسی حقم نبود

دامنی از گل برایت هدیه آوردم.....
(ادامه)

۰۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۱۴
 
 
 
 
ارسال گزارش تخلف