سید محمد حامد ابطحیپوسترگرام
هنرمند عزیز و نازنین
جناب محمد علیزاده بسیار عزیز و دوست داشتنی

۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱:۰۶
 
 
 

سید محمد حامد ابطحیپوسترگرام
هنرمند نازنین، مجری و شومن، کمدین عزیز، جناب بهنام برار زاده بسیار دوست داشتنی

۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱:۰۱
 
 
 

سید محمد حامد ابطحیپوسترگرام
هنرمند محبوب و دوست داشتنی
رضا صادقی نازنین و عزیز

۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰:۵۸
 
 
 

سید محمد حامد ابطحیپوسترگرام
هنرمند بسیار محبوب و دوست داشتنی
سید حسام نواب صفوی عزیز که با آرای مردمی بعنوان بهترین بازیگر مجموعه معمای شاه انتخاب شدند.

۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰:۵۳
 
 
 
ارسال گزارش تخلف