محناخانوم

" چای " ...

چه بهانه " عاشقانه " ...

خوبیست ...

برای ...

کمی با " تو " نشستن ...تقدیم ب عشقم یاسین

۰۳ دي ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۳۳
 
 
 

محناخانوم

باعشق

زمان

فراموش می شود

و

گاهی با زمان

عشق ...

۰۳ دي ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۳۲
 
 
 

محناخانوم۰۲ دي ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۱
 
 
 

محناخانوم۰۲ دي ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۱
 
 
 

محناخانوم۰۱ دي ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۳۶
 
 
 

محناخانوم۰۱ دي ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۳۵
 
 
 

محناخانوم۰۱ دي ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۳۵
 
 
 

محناخانوم

جسارت میخواهد

نزدیک شدن به

افکار دختری که روزها مردانه
با زندگی می جنگد

اما شب ها…
بالشش از هق هق دخترانه اش خیس است.

۰۱ دي ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۹
 
 
 

محناخانوم۰۱ دي ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۹
 
 
 

محناخانوم۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۵
 
 
 
 
ارسال گزارش تخلف