تینا آخوندتباردو روز مهم تو زندگى ما وجود داره روزى كه متولد ميشيم ،روزى كه ميفهميم براى چى متولد شديم .سالى كه گذشت سال مهمى براى من و زندگيم بود .سالى بود كه خيلى چيزا راجب خودم ،قدرت نهفته درونم و بزرگيه پروردگا...
(ادامه)

۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۹
 
 
 

تینا آخوندتباروقتی هدف بزرگی در زندگی داشته باشى خيلی ها سر راهت سبز ميشوند و ساز مخالف ميزنند،و تنها دليلش اين است كه تو ميتوانی آن كار را به نتيجه برسانی.مخالف خوانها هميشه حی و حاضرند و ما به عنوان موجوداتی حساس...
(ادامه)

۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۹
 
 
 

تینا آخوندتباررويدادى خوب در شرف وقوع است

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۹:۵۶
 
 
 

تینا آخوندتبارهر چه بیشتر عمر می کنم، بیشتر مطمئن می شوم که تفاوت عظیم میان انسان ها، میان با لیاقت ها و بی لیاقت ها، میان بزرگان و نازلها، این است که با لیاقت ها و بزرگان وقتی درباره ی انجام کاری تصمیم گرفتند، با...
(ادامه)

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۲
 
 
 

تینا آخوندتبارتصویر ذهنی موفقی از خود مشخص کنید و به طور ثابتی بر ذهن خود حک کنید سرسختانه ان را نگه دارید هرگز نگذارید ناپدید شود ذهن شما این عکس را ظاهر خواهد کرد

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۵
 
 
 

تینا آخوندتبارانديشيدن يعنی زندگی،و آنهايی كه فكر نمی كنند به معناى واقعی زندگی نمی كنند.انديشيدن است كه انسان را می سازد.از اين رو معناى واقعی ،"هر چه را بكاريم همان را برداشت می كنيم" مصداق خوبی براى اين جمله است...
(ادامه)

۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۹
 
 
 

تینا آخوندتبارسلام روزاى اول تمرين تاتر با السا فيروزآذر نازنين

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۰
 
 
 

تینا آخوندتباراگر وفقه اى در ارتعاشات بين ذهن هشيار و ذهن ناهشيار بيافتد،احساسات ما ناخوشايند ميشوند زيرا جريان زندگى و انرژى به بخشهايى از بدن متوقف ميشود،اين علت و سبب بيمارى انسانى است-فيزيكى،ذهنی و محيطی .نيروه...
(ادامه)

۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۸
 
 
 

تینا آخوندتبارخداى من،من به جز تو بخشنده و مهربانی ندارم،غير از تو كسى را ندارم كه نيازم را بخواهم،از تو كه بی نيازى و قدرتمندتر از تو نيست نياز همه ى بنده هايت را ميخواهم،از تو به حق اين ساعات پايانی سال شادى و سع...
(ادامه)

۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۱
 
 
 

تینا آخوندتباربراي خوشبخت زيستن بايد موقعيت هاي مناسب ايجاد كنيم نه اينكه در انتظار آن باشيم..ايشون ميگن راستم ميگن

۰۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۵
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف