٢ سال پیش
4 پسند شده
حرکات برتر تکنیکی لیگ 96-97
مشاهده 2 نظر
٢ سال پیش
6 پسند شده
برترین های لیگ برتر در فصل 96-97
مشاهده 0 نظر
٢ سال پیش
6 پسند شده
گل های برتر لیگ برتر 96-97
مشاهده 2 نظر
به نظر شما عنوان "بهترین دفاع" در فصل 96-97 باید به چه کسی تعلق میگرفت؟
به نظر شما عنوان "بهترین گلزن" در فصل 96-97 باید به چه کسی تعلق میگرفت؟
به نظر شما عنوان "بهترین پاسور" در فصل 96-97 باید به چه کسی تعلق میگرفت؟
به نظر شما "بهترین کلیت شیت دروازه بانی" در فصل 96-97 باید به چه کسی تعلق میگرفت؟
به نظر شما "بهترین بازیکن خارجی" در فصل 96-97 باید به چه کسی تعلق میگرفت؟
به نظر شما "بهترین مربی" در فصل 96-97 باید به چه کسی تعلق میگرفت؟
به نظر شما "بهترین تیم" در فصل 96-97 باید به کدام تیم تعلق میگرفت؟
به نظر شما بهترین خواننده کدامیک از گزینه های زیر می‌باشد؟