١٠ ماه پیش
8 پسند شده
قسمت آخر سریال "شهرزاد2"
مشاهده 2 نظر
١٠ ماه پیش
6 پسند شده
سریال "عالیجناب"
مشاهده 2 نظر
١٠ ماه پیش
8 پسند شده
سکانس آخر سریال "عالیجناب"
مشاهده 2 نظر
به نظر شما بهترین بازیگر زن سریال "عالیجناب" چه کسی می‌باشد؟
به نظر شما بهترین بازیگر سریال "عالیجناب" چه کسی می‌باشد؟
به نظر شما بهترین بازیگر سریال "شهرزاد" چه کسی می‌باشد؟